skip to Main Content
  • Română
  • Русский
  • English

Acest site este destinat informării, educării și promovării integrități personale, profesionale și instituționale ale sferei publice și private, precum și a prevederilor legale, documentelor de politici și bunelor practici relative integrității și justiției.

O vizibilitate este acordată acțiunilor și evenimentelor de coordonare, colaborare în vederea monitorizării din partea societății civile ale angajamentelor asumate la nivel național și internațional.

Elaborat de CReDO, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului: http://www.credo.md/

Back To Top