skip to Main Content
  • Română
  • Русский
  • English
Monitorizarea și Evaluarea Strategiei Naționale De Integritate Si Anticorupție Din Perspectiva Societății Civile

Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate si Anticorupție din perspectiva societății civile

CReDO a organizat 2 seminare la 29 septembrie și 13 octombrie 2017 cu participarea organizațiilor din diverse sectoare, inclusiv reprezentante a grupurilor vulnerabile:
1. Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate si Anticorupție din perspectiva societății civile cu participarea reprezentanților CNA
Momente abordate:
– Monitorizarea SNIA, participarea la elaborarea planurilor sectoriale anticorupție,
– Inovațiile Legii Integrității, Mecanismul evaluării integrității instituționale,
– Problematica taxelor informale, situația din sectorul educației și medical. Posibilitatea fondării unei coaliții tematice,
– Participarea și autoorganizarea la elaborarea rapoartelor alternative pe plan național și internațional, în special UNCAC, comunicarea eficientă a posibilității de a participa în calitate de observator si a coredacta rapoartele alternative de montiorizare,
– Protecția avertizorilor de integritate.
2. Ședinta CNP cu participarea reprezentanților Guvernului
Momente abordate:
– Proiectul Strategiei Moldova 2030, posibilități de participare,
– Transparența decizională, participarea la ședintele de Guvern, accesul la proiectele de acte normative,
– Participarea ONG-urilor la evaluarea activității Ministerelor.
3. Discuții de autoorganizare în componența majoritară CNP și alte organizații
Reprezentanta CReDO a abordat problematica transparenței decizionale a ordinei de Zi a Guvernului, precum și  a argumentat neavenirea deciziei anunțate anterior de către reprezentanții Guvernului a mutării ARBI  de la CNA la Ministerul Finanțelor.
57 propuneri, în total, au fost colectate de la 2 seminare organizate la 29 septembrie și 13 octombrie.  Prin urmare, a 3a versiune actualizată de  340 propuneri a fost expediată către  autoritățile competente întru finalizarea elaborării strategiilor sectoriale anticorupție, parte componentă a capitolului Stragiei Naționale Anticorupție, referitoare la Guvern.
Prezentările în Romană și Rusă pot fi regăsite la linkurile următoare:
1. Strategia ro succint       https://prezi.com/view/gtIcTJmcwXsYAk8hBslU/
2. Strategia ro                  https://prezi.com/view/sLTnCSWTjVBbAMP72dk4/
​3. Strategia ru                  https://prezi.com/view/9sDm1fXCiOe99bpfuzUY/
4. Notiuni integritate ro     https://prezi.com/view/BohRf9OLXWeec3MYW6XE/
5. Planuri sectoriale          https://prezi.com/view/FCaBJzrVbbzCeFUrP43o/
Proiect finanțat de UNDEF: http://www.credo.md/pageview?id=614
 Mass Media
Back To Top